Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Màster Universitari en Ciències Jurídiques
Branca de coneixement
Jurídic
Menció/Especialitat
Especialització
Universitat Coordinadora
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
60 ECTS
Idioma d'impartició
Català, castellà i anglès.
Places
0
Curs acadèmic
2019/2020
Preu ECTS
46,11 € / crèdit
Coordinador/a
Dra. Paloma de Barrón Arniches
Secretaria
Secretaria de la Facultat de Dret, Economia i Turisme