Inici del Contingut

Per què estudiar?

Objectius del màster

  1. Aconseguir per part de l'alumne un coneixement profund de les posicions teòriques.
  2. Aconseguir una estreta vinculació i equilibri entre la dimensió teòrica i pràctica de l'ensenyament.

La formació que ofereix el Màster, i més tard les activitats formatives dels Estudis de Doctorat, obren la possibilitat d'introduir als alumnes en l'activitat investigadora a les ciències socials i jurídiques. Es pretén aconseguir professionals formats sòlidament, que siguin capaços de donar una resposta oportuna a la demanda dels diferents perfils professionals adaptats a la seva formació, d'acord amb les actituds i valors que també es pretén inculcar als alumnes (comportament ètic professional, confiança en si mateixos, iniciativa i actitud emprenedora i responsabilitat).

[idoneïtat a l'accès al títol de gestor/a administratiu/va]

 

Característiques generals del màster

Durada: un curs acadèmic
Crèdits: 60 ECTS
Nombre màxim d'alumnes: 20
Període d'impartició: d'Octubre a Juny.

Un 30% del total de la docència es realitzarà presencialment a la Facultat i un 70% serà no presencial, estructurada a través de pràctiques, debats virtuals i tutories personalitzades dirigides a la preparació del Treball Final de Màster