Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Ciències Jurídiques    

[díptic del màster]

https://bmimedia.adobeconnect.com/p7gdqsl3jzp/

L’objectiu del Màster Universitari en Ciències Jurídiques és formar juristes d’alt nivell, que tinguin un perfil marcadament competitiu en l’àmbit de la perícia jurídica que hagin escollit, amb capacitat per a resoldre problemes jurídics complexos, ja sigui com a professionals en el sector públic o privat, ja sigui com a estudiosos del dret.

Els dos itineraris d’especialització que pretén oferir el Màster en la seva pròxima edició són:

• Dret d’empresa.

• Dret internacional i de la Unió Europea.

 

Amb un 30% de docència presencial i un 70% no presencial, s'ofereix un aprofundiment i especialització en aquests tres àmbits, i per això, es planteja un programa de caràcter interdisciplinar, necessari per afrontar els problemes que se susciten en un món on les relacions econòmiques tenen un caire cada vegada més globalitzat. L'estudi dels temes que integren el programa es fa tenint en compte els criteris, normes i instruments de vàries branques científiques de l'ordenament jurídic, que s'han d'aplicar conjuntament a l'hora de resoldre els problemes de l'actual tràfic jurídico-econòmic.

El Màster destaca no només per la profunditat amb què s'aborden les diferents matèries, sinó també per la seva configuració, desenvolupament i l'execució des d'una perspectiva multidisciplinar i internacional.

Preus: Segons el DECRET 192/2013, de 9 de juliol, el preu per crèdit és de 46,11 euros, però el Consell Social podrà establir una bonificació de fins el 30% sobre el preu establert (45.74 euros). Si ets antic alumne de la Universistat compta amb aquesta ajuda!