Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Coneix la normativa

FDET - Normativa

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 30.03.2016 i pel Consell Social de 22.6.2016

Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014, modificada per l'acord 111/2016 del Consell de Govern de 27 d'abril de 2016 i per l'acord 231/2016 del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2016

Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 17.12.2014